"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2013           Ủy ban nhân dân tỉnh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 15 văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2013 đã hết hiệu lực:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hết hiệu lực
24-12-2013 Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2014. 01-01-2015
16-12-2013 Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các Sở, Ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh năm 2014. 01-01-2015
16-12-2013 Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014 cho các huyện, thành phố, thị xã. 01-01-2015
16-12-2013 Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá các loại đất và phân loại đường phố các đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2014. 01-01-2015
08-11-2013 Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2013 ban hành Quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 29-09-2014
25-10-2013 Quyết định số 1950/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2013 Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. 01-01-2014
03-10-2013 Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng kinh phí xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 08-01-2016
26-08-2013 Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tạo lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 23-05-2016
02-08-2013 Quyết định số 1370/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 01-01-2014
08-04-2013 Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Danh mục, chương trình khung và mức chi đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 03 tháng tại các cơ sở dạy nghề để đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 26-04-2016
03-04-2013 Quyết định số 514/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp vốn dạy nghề cho lao động nông thôn của Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013 cho các địa phương, đơn vị. 01-01-2014
27-03-2013 Quyết định số 464/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch năm 2013. 01-01-2014
19-02-2013 Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 24-12-2015
05-02-2013 Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 29-09-2014
25-01-2013 Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu và Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2013. 01-01-2014
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,896,380 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner