"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2006           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 40 văn bản được ban hành trong năm 2006 đã hết hiệu lực:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hết hiệu lực
22-12-2006 Quyết định số 83/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bảng giá các loại đất và phân loại đường p hố thị xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2007. 01-01-2008
22-12-2006 Quyết định số 84/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách cho các Sở, Ban ngành thuộc tỉnh năm 2007. 01-01-2008
22-12-2006 Quyết định số 85/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2007 cho các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh. 01-01-2008
22-12-2006 Quyết định số 86/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao kế hoạch vốn xây dựng cơ bản tập trung năm 2007. 01-01-2008
22-12-2006 Quyết định số 87/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao kế hoạch vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu và vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2007. 01-01-2008
09-12-2006 Nghị quyết số 8.1/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007. 01-01-2008
09-12-2006 Nghị quyết số 8.2/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phân chia các khoản thu và định mức chi các đơn vị thời kỳ ổn định ngân sách 2007 - 2010. 01-01-2011
09-12-2006 Nghị quyết số 8.3/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2007. 01-01-2008
09-12-2006 Nghị quyết số 8.4/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2005. 01-01-2007
09-12-2006 Nghị quyết số 8.5/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư XDCB năm 2007 và phê duyệt danh mục công trình trọng điểm của tỉnh. 01-01-2008
09-12-2006 Nghị quyết số 8.6/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua kế hoạch phân bổ kinh phí trợ giá, trợ cước các mặt hàng chính sách trên địa bàn miền núi tỉnh năm 2007. 01-01-2008
09-12-2006 Nghị quyết số 8.7/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua phương án phân loại đường phố thị xã, thị trấn và giá các loại đất năm 2007. 01-01-2008
09-12-2006 Nghị quyết số 8.8/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn biên chế hành chính, sự nghiệp và quỹ tiền lương tăng thêm năm 2007 tỉnh Quảng Trị. 01-01-2008
05-12-2006 Chỉ thị số 18/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện những quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 05-06-2015
23-11-2006 Chỉ thị số 17/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phối hợp thực hiện chiến lược cải cách hệ thống Thuế đến năm 2010 theo quyết định số 201/2004/QĐ-TTg ngày 06/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ. 05-06-2015
06-10-2006 Quyết định số 78/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 05-05-2012
20-09-2006 Quyết định số 75/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ủy quyền phê duyệt dự toán vốn chuẩn bị đầu tư, vốn quy hoạch ngân sách tỉnh quản lý. 09-07-2007
04-08-2006 Quyết định số 67/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 15-02-2013
24-07-2006 Quyết định số 60/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Quảng Trị. 26-09-2010
22-07-2006 Nghị quyết số 7.3/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010. 01-01-2011
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,911,325 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner