"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2016           Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 1 văn bản do Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị ban hành trong năm 2016 đã hết hiệu lực:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hết hiệu lực
04-08-2016 Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị chương trình phát triển đô thị thị xã Quảng Trị giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025. 12-10-2016
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,904,599 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner