"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2008           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 53 văn bản được ban hành trong năm 2008 đã hết hiệu lực:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hết hiệu lực
29-12-2008 Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành giá các loại đất và phân loại đường phố thị xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2009. 01-01-2010
25-12-2008 Quyết định số 42/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh năm 2009. 01-01-2010
25-12-2008 Quyết định số 43/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2009 cho các huyện, thị xã. 01-01-2010
25-12-2008 Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm. 31-01-2013
22-12-2008 Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Giao kế hoạch vốn XDCB tập trung năm 2009. 01-01-2010
22-12-2008 Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Giao kế hoạch vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu và vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2009. 01-01-2010
12-12-2008 Nghị quyết số 19/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. 01-01-2010
12-12-2008 Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2007. 01-01-2009
12-12-2008 Nghị quyết số 21/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2009. 01-01-2010
12-12-2008 Nghị quyết số 22/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 và danh mục công trình trọng điểm của tỉnh sử dụng vốn ngân sách. 01-01-2010
12-12-2008 Nghị quyết số 23/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua phương án phân loại đường phố thị xã, thị trấn và giá các loại đất năm 2009. 01-01-2010
12-12-2008 Nghị quyết số 24/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Thông qua kế hoạch phân bổ kinh phí trợ giá, trợ cước các mặt hàng chính sách trên địa bàn miền núi tỉnh Quảng Trị năm 2009. 01-01-2010
12-12-2008 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn biên chế hành chính, sự nghiệp và quỹ tiền lương tăng thêm năm 2009 tỉnh Quảng Trị. 01-01-2010
12-12-2008 Nghị quyết số 27/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Chương trình xây dựng Nghị quyết toàn khóa của HĐND tỉnh Quảng Trị khóa V, nhiệm kỳ 2004- 2011 và Chương trình ban hành Nghị quyết năm 2009. 01-01-2012
12-12-2008 Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện ô tô, phương tiện xe thô sơ và sức người áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 18-04-2011
14-11-2008 Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy trình bầu cử Trưởng thôn, bản, khu phố. 11-02-2016
06-11-2008 Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng. 27-08-2011
05-11-2008 Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Quảng Trị. 23-05-2016
14-10-2008 Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định thẩm quyền công chứng đối với hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 04-02-2011
30-09-2008 Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án Thành lập Thành phố Đông Hà thuộc tỉnh Quảng Trị trên cơ sở thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 11-08-2009
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,959,567 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner