"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2007           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 48 văn bản được ban hành trong năm 2007 đã hết hiệu lực:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hết hiệu lực
31-12-2007 Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước. 16-02-2011
28-12-2007 Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành giá các loại đất và phân loại đường phố thị xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2008. 01-01-2009
25-12-2007 Quyết định số 27/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao kế hoạch vốn xây dựng cơ bản tập trung năm 2008. 01-01-2009
25-12-2007 Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao kế hoạch vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu và vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2008. 01-01-2009
19-12-2007 Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đơn giá lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 27-12-2014
19-12-2007 Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đơn giá đo đạc bản đồ; đăng ký cấp quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 07-01-2010
15-12-2007 Quyết định số 23A/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách cho các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh năm 2008. 01-01-2008
15-12-2007 Quyết định số 24A/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2008 cho các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh. 01-01-2008
15-12-2007 Nghị quyết số 29/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. 01-01-2009
15-12-2007 Nghị quyết số 30/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2006. 01-01-2008
15-12-2007 Nghị quyết số 31/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2008. 01-01-2009
15-12-2007 Nghị quyết số 32/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 và danh mục công trình trọng điểm của tỉnh. 01-01-2009
15-12-2007 Nghị quyết số 33/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Phương án phân loại đường phố thị xã, thị trấn và giá các loại đất năm 2008. 01-01-2009
15-12-2007 Nghị quyết số 34/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn biên chế hành chính, sự nghiệp và quỹ tiền lương tăng thêm năm 2008 tỉnh Quảng Trị. 01-01-2009
15-12-2007 Nghị quyết số 35/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua hồ sơ phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh. 03-10-2008
15-12-2007 Nghị quyết số 36/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án mở rộng địa giới hành chính thị xã Quảng Trị và điều chỉnh địa giới hành chính các xã thuộc huyện Triệu Phong, huyện Hải Lăng; các phường thuộc thị xã Quảng Trị. 01-04-2008
15-12-2007 Nghị quyết số 37/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua kế hoạch phân bổ kinh phí trợ giá, trợ cước các mặt hàng chính sách trên địa bàn miền núi tỉnh Quảng Trị năm 2008. 01-01-2009
04-12-2007 Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ phụ nữ Quảng Trị đến năm 2010. 01-01-2011
16-11-2007 Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, tiêu chuẩn, tổ chức quản lý và chế độ chính sách đối với cán bộ khuyến công cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 04-02-2008
30-10-2007 Chỉ thị số 12/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp chống thất thu ngân sách nhà nước. 15-09-2011
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,959,588 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner