"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2009           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 48 văn bản được ban hành trong năm 2009 đã hết hiệu lực:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hết hiệu lực
31-12-2009 Quyết định số 39/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành giá các loại đất và phân loại đường phố thành phố thị xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2010. 01-01-2011
28-12-2009 Quyết định số 37/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Đơn giá đo đạc bản đồ; đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử đụng đất tỉnh Quảng Trị. 22-09-2014
21-12-2009 Quyết định số 33/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2010 cho các huyện, thị xã, thành phố. 01-01-2011
21-12-2009 Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các Sở, Ban ngành thuộc tỉnh năm 2010. 01-01-2011
21-12-2009 Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Giao kế hoạch vốn xây dựng cơ bản tập trung năm 2010. 01-01-2011
21-12-2009 Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Giao kế hoạch vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu và vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2010. 01-01-2011
11-12-2009 Nghị quyết số 28/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2010. 01-01-2011
11-12-2009 Nghị quyết số 29/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2008. 01-01-2010
11-12-2009 Nghị quyết số 30/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Vĩnh Linh năm 2008. 01-01-2010
11-12-2009 Nghị quyết số 31/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Gio Linh năm 2008. 01-01-2010
11-12-2009 Nghị quyết số 32/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Triệu Phong năm 2008. 01-01-2010
11-12-2009 Quyết định số 32/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định thực hiện chính sách phát triển một số giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản chủ lực và phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2010- 2015, có tính đến năm 2020. 20-09-2017
11-12-2009 Nghị quyết số 33/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Hải Lăng năm 2008. 01-01-2010
11-12-2009 Nghị quyết số 34/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Cam Lộ năm 2008. 01-01-2010
11-12-2009 Nghị quyết số 35/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Đakrông năm 2008. 01-01-2010
11-12-2009 Nghị quyết số 36/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Hướng Hóa năm 2008. 01-01-2010
11-12-2009 Nghị quyết số 37/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2010. 01-01-2011
11-12-2009 Nghị quyết số 38/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2010 của các huyện thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND. 01-01-2011
11-12-2009 Nghị quyết số 39/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư XDCB năm 2010 và danh mục công trình trọng điểm của tỉnh sử dụng vốn ngân sách. 01-01-2011
11-12-2009 Nghị quyết số 40/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Phương án phân loại đường phố thành phố, thị xã, thị trấn và giá các loại đất năm 2010. 01-01-2011
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,958,596 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner