"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2009           Ủy ban nhân dân tỉnh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 28 văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2009 đã hết hiệu lực:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hết hiệu lực
31-12-2009 Quyết định số 39/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành giá các loại đất và phân loại đường phố thành phố thị xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2010. 01-01-2011
28-12-2009 Quyết định số 37/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Đơn giá đo đạc bản đồ; đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử đụng đất tỉnh Quảng Trị. 22-09-2014
21-12-2009 Quyết định số 33/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2010 cho các huyện, thị xã, thành phố. 01-01-2011
21-12-2009 Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các Sở, Ban ngành thuộc tỉnh năm 2010. 01-01-2011
21-12-2009 Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Giao kế hoạch vốn xây dựng cơ bản tập trung năm 2010. 01-01-2011
21-12-2009 Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Giao kế hoạch vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu và vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2010. 01-01-2011
11-12-2009 Quyết định số 32/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định thực hiện chính sách phát triển một số giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản chủ lực và phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2010- 2015, có tính đến năm 2020. 20-09-2017
26-11-2009 Quyết định số 2438/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức thu phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 27-12-2014
06-11-2009 Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính. 09-07-2017
06-11-2009 Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp. 10-03-2016
06-11-2009 Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng. 22-09-2017
30-10-2009 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về Tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 05-06-2015
30-10-2009 Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ chính sách, công tác tuyển chọn và quản lý đối với cán bộ thú y cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 11-08-2017
30-09-2009 Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Sửa đổi Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2009 của UBND tỉnh. 17-01-2014
24-09-2009 Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo. 10-02-2013
11-09-2009 Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, lựa chọn nhà thầu các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý. 17-01-2014
24-08-2009 Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế xét tuyển công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. 09-03-2014
10-07-2009 Chỉ thị số 09/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010. 01-01-2011
23-06-2009 Quyết định số 1190/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 33/2009/NĐ-CP, Nghị định số 34/2009/NĐ-CP năm 2009 (Đợt 1). 01-01-2010
01-06-2009 Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông- Vận tải. 07-10-2016
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,956,993 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner