"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2012           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 30 văn bản được ban hành trong năm 2012 đã hết hiệu lực:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hết hiệu lực
28-12-2012 Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá các loại đất và phân loại đường phố các đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2013. 01-01-2014
27-12-2012 Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 01-10-2017
20-12-2012 Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013 cho các huyện, thị xã, thành phố. 01-01-2014
20-12-2012 Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các Sở, Ban ngành thuộc tỉnh năm 2013. 01-01-2014
19-12-2012 Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. 01-01-2014
19-12-2012 Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2011. 01-01-2013
19-12-2012 Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2013. 01-01-2014
19-12-2012 Nghị quyết số 23/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2013. 01-01-2014
19-12-2012 Nghị quyết số 24/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương án giá các loại đất và phân loại đường phố các đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2013. 01-01-2014
19-12-2012 Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 08-08-2017
27-11-2012 Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định doanh thu tối thiểu (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) và chi phí tiêu hao nhiên liệu tối đa so với doanh thu của từng loại phương tiện vận tải ô tô, máy thi công để làm cơ sở xác định số thuế phải nộp. 03-02-2014
25-10-2012 Quyết định số 2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông đối với lĩnh vực đất đai tại UBND xã, phường, thị trấn. 15-11-2013
22-10-2012 Quyết định số 1967/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định khoảng cách và ban hành danh mục địa bàn mà học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày. 28-10-2013
18-09-2012 Quyết định số 1664/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013 - 2015. 01-01-2014
12-09-2012 Quyết định số 1628/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao biên chế sự nghiệp giáo dục năm học 2012 - 2013 của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công sang loại hình công lập. 01-01-2014
28-08-2012 Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ. 04-07-2015
17-08-2012 Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012. 01-01-2013
17-08-2012 Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2011 của các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng, Đakrông, Hướng Hóa thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện. 01-01-2013
18-07-2012 Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tạm thời về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 12-03-2015
05-07-2012 Quyết định số 1185/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2012 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 01-01-2013
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,958,658 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner