"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2010           Tất cả các cơ quan ban hành           Quyết định
Danh sách 29 Quyết định do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2010 đã hết hiệu lực:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hết hiệu lực
31-12-2010 Quyết định số 2697/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh. 20-08-2017
31-12-2010 Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành giá các loại đất và phân loại đường phố thành phố, thị xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2011. 01-01-2012
14-12-2010 Quyết định số 2429/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định cấp phát miễn phí Công báo tỉnh. 28-05-2015
10-12-2010 Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị. 03-05-2015
10-12-2010 Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Giao kế hoạch vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu năm 2011. 01-01-2012
10-12-2010 Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Giao kế hoạch vốn xây dựng cơ bản tập trung năm 2011. 01-01-2012
10-12-2010 Quyết định số 2407/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế Giải thưởng Bùi Dục Tài. 08-10-2012
10-12-2010 Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các Sở, Ban ngành thuộc tỉnh năm 2011. 01-01-2012
10-12-2010 Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2011 cho các huyện, thị xã, thành phố. 01-01-2012
09-12-2010 Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Bổ sung, sửa đổi một số điều Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 3417/2004/QĐ-UB ngày 30 tháng 11 năm 2004 của UBND tỉnh. 26-05-2013
09-12-2010 Quyết định số 2386/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế đánh giá kết quả hoạt động và khen thưởng đối với các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh. 13-11-2015
22-11-2010 Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức trợ cấp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 01-07-2018
15-11-2010 Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ. 26-09-2016
16-09-2010 Quyết định số 1776/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị. 16-07-2016
14-09-2010 Quyết định số 1726/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định một số chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, nhân viên chuyên trách công tác Mặt trận và các đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện. 01-01-2012
14-09-2010 Quyết định số 1745/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ các loại xe hai bánh gắn máy. 21-02-2012
16-08-2010 Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Sửa đổi, bổ sung giá thu một phần viện phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 06-01-2013
12-08-2010 Quyết định số 1474/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức kinh phí hỗ trợ cho chủ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy do mắc bệnh tai xanh. 20-05-2011
10-08-2010 Quyết định số 1460/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về Chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố. 04-10-2011
23-07-2010 Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành đơn giá xây dựng nhà, vật kiến trúc và đơn giá các loại cây, hoa màu áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 11-06-2011
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
20,696,351 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner