"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Năm ban hành:  Tất cả các năm : 3221 văn bản.
An ninh - Trật tự - An toàn xã hội 30 văn bản
 
Bất động sản 1 văn bản
 
Biên chế HCSN 17 văn bản
 
Bộ máy hành chính 8 văn bản
 
Bồi thường - Giải phóng mặt bằng 1 văn bản
 
Bưu chính viễn thông 2 văn bản
 
Cán bộ, Công chức, Viên chức 42 văn bản
 
Chỉ số giá xây dựng 74 văn bản
 
Chính sách - Xã hội 184 văn bản
 
Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức 145 văn bản
 
Chương trình 35 văn bản
 
Chương trình giám sát 37 văn bản
 
Công chứng 1 văn bản
 
Công nghệ thông tin 24 văn bản
 
Công nghiệp 40 văn bản
 
Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 4 văn bản
 
Đất đai 164 văn bản
 
Đầu tư 236 văn bản
 
Đầu tư, Tài chính nhà nước 2 văn bản
 
Doanh nghiệp 23 văn bản
 
Giá cả các loại 54 văn bản
 
Giá xây dựng 185 văn bản
 
Giáo dục và Đào tạo 241 văn bản
 
Giao thông 78 văn bản
 
Hiệu lực văn bản 76 văn bản
 
Kế hoạch 29 văn bản
 
Khiếu nại - Tố cáo 7 văn bản
 
Khoa học Công nghệ 29 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội 172 văn bản
 
Lâm nghiệp 50 văn bản
 
Lao động - tiền lương và phụ cấp 6 văn bản
 
Lương thực - Thực phẩm 5 văn bản
 
Mục lục Công báo 6 văn bản
 
Ngân sách 256 văn bản
 
Ngoại giao 12 văn bản
 
Nhà ở 2 văn bản
 
Nông nghiệp 93 văn bản
 
Nông nghiệp - Nông thôn 61 văn bản
 
Phòng cháy, chữa cháy 3 văn bản
 
Phòng, chống lụt bão 5 văn bản
 
Phòng, chống tham nhũng 4 văn bản
 
Quốc phòng - an ninh 11 văn bản
 
Quy chế 1 văn bản
 
Quy chế, Quy định, Điều lệ 344 văn bản
 
Quy hoạch 24 văn bản
 
Quy hoạch - Kiến trúc 59 văn bản
 
Quy hoach nông -lâm - ngư nghiệp 9 văn bản
 
Quy hoach nông nghiệp 1 văn bản
 
Quyền dân sự 1 văn bản
 
Tài Chính 56 văn bản
 
Tài mậu-Ngân sách 1 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường 83 văn bản
 
Tên đường phố 16 văn bản
 
Thành lập mới, sát nhập, giải thể 79 văn bản
 
Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật 11 văn bản
 
Thông tin - Báo cáo 4 văn bản
 
Thông tin và Truyền thông 8 văn bản
 
Thủ tục hành chính 14 văn bản
 
Thuế 61 văn bản
 
Thương mại 32 văn bản
 
Thủy lợi, Thủy điện 24 văn bản
 
Tôn giáo 2 văn bản
 
Tư pháp 46 văn bản
 
Văn bản khác 29 văn bản
 
Văn hóa - Du lịch - Thể thao 60 văn bản
 
Văn hóa xã hội 5 văn bản
 
Vốn đầu tư 37 văn bản
 
Vốn-Ngân sách 43 văn bản
 
Xăng dầu 4 văn bản
 
Xây dựng 199 văn bản
 
Y tế 76 văn bản
 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,945,449 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner