"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Năm ban hành:  Tất cả các năm : 1883 văn bản.
An ninh - Trật tự - An toàn xã hội 24 văn bản
 
Biên chế HCSN 8 văn bản
 
Bồi thường - Giải phóng mặt bằng 1 văn bản
 
Bưu chính viễn thông 1 văn bản
 
Cán bộ, Công chức, Viên chức 29 văn bản
 
Chỉ số giá xây dựng 37 văn bản
 
Chính sách - Xã hội 113 văn bản
 
Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức 99 văn bản
 
Chương trình 21 văn bản
 
Chương trình giám sát 25 văn bản
 
Công chứng 1 văn bản
 
Công nghệ thông tin 15 văn bản
 
Công nghiệp 25 văn bản
 
Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 1 văn bản
 
Đất đai 90 văn bản
 
Đầu tư 36 văn bản
 
Doanh nghiệp 22 văn bản
 
Giá cả các loại 39 văn bản
 
Giá xây dựng 78 văn bản
 
Giáo dục và Đào tạo 99 văn bản
 
Giao thông - Vận Tải 18 văn bản
 
Hiệu lực văn bản 18 văn bản
 
Kế hoạch 10 văn bản
 
Khiếu nại - Tố cáo 7 văn bản
 
Khoa học Công nghệ 15 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội 139 văn bản
 
Lâm nghiệp 30 văn bản
 
Lao động - tiền lương và phụ cấp 5 văn bản
 
Lương thực - Thực phẩm 2 văn bản
 
Mục lục Công báo 3 văn bản
 
Ngân sách 202 văn bản
 
Ngoại giao 4 văn bản
 
Nhà ở 2 văn bản
 
Nông nghiệp 27 văn bản
 
Nông nghiệp - Nông thôn 34 văn bản
 
Phòng cháy, chữa cháy 2 văn bản
 
Phòng, chống lụt bão 5 văn bản
 
Phòng, chống tham nhũng 4 văn bản
 
Quốc phòng - an ninh 4 văn bản
 
Quy chế, Quy định, Điều lệ 248 văn bản
 
Quy hoạch 7 văn bản
 
Quy hoạch - Kiến trúc 55 văn bản
 
Quy hoach nông -lâm - ngư nghiệp 1 văn bản
 
Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng 17 văn bản
 
Tài mậu-Ngân sách 2 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường 34 văn bản
 
Tên đường phố 14 văn bản
 
Thành lập mới, sát nhập, giải thể 65 văn bản
 
Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật 10 văn bản
 
Thông tin - Báo cáo 3 văn bản
 
Thông tin và Truyền thông 2 văn bản
 
Thủ tục hành chính 5 văn bản
 
Thuế - Phí và Lệ phí 52 văn bản
 
Thương mại 19 văn bản
 
Thủy lợi, Thủy điện 9 văn bản
 
Tôn giáo 1 văn bản
 
Tư pháp 20 văn bản
 
Văn bản khác 14 văn bản
 
Văn hóa - Du lịch - Thể thao 31 văn bản
 
Vốn đầu tư 6 văn bản
 
Vốn-Ngân sách 3 văn bản
 
Xăng dầu 4 văn bản
 
Xây dựng 42 văn bản
 
Y tế 49 văn bản
 
Liên kết khác:
ket qua xsmb | suc khoe | Cao dang duoc tphcm | thue xe tap lai
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
9,856,173 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner