"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Năm ban hành:  Năm 2011 : 164 văn bản.
An ninh - Trật tự - An toàn xã hội 2 văn bản
 
Chính sách - Xã hội 9 văn bản
 
Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức 25 văn bản
 
Chương trình 3 văn bản
 
Chương trình giám sát 2 văn bản
 
Công nghệ thông tin 2 văn bản
 
Công nghiệp 7 văn bản
 
Đất đai 6 văn bản
 
Đầu tư 1 văn bản
 
Doanh nghiệp 3 văn bản
 
Giá cả các loại 5 văn bản
 
Giá xây dựng 1 văn bản
 
Giáo dục và Đào tạo 8 văn bản
 
Khoa học Công nghệ 2 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội 13 văn bản
 
Lâm nghiệp 5 văn bản
 
Lương thực - Thực phẩm 1 văn bản
 
Ngân sách 13 văn bản
 
Nông nghiệp - Nông thôn 1 văn bản
 
Quy chế, Quy định, Điều lệ 17 văn bản
 
Quy hoạch - Kiến trúc 5 văn bản
 
Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng 1 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường 2 văn bản
 
Tên đường phố 1 văn bản
 
Thành lập mới, sát nhập, giải thể 11 văn bản
 
Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật 1 văn bản
 
Thuế - Phí và Lệ phí 5 văn bản
 
Thương mại 3 văn bản
 
Tư pháp 6 văn bản
 
Văn bản khác 2 văn bản
 
Văn hóa - Du lịch - Thể thao 2 văn bản
 
Xây dựng 3 văn bản
 
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
21,908,736 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner