"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Năm ban hành:  Năm 2014 : 193 văn bản.
Biên chế HCSN 3 văn bản
 
Bưu chính viễn thông 1 văn bản
 
Cán bộ, Công chức, Viên chức 2 văn bản
 
Chỉ số giá xây dựng 8 văn bản
 
Chính sách - Xã hội 12 văn bản
 
Chương trình 3 văn bản
 
Chương trình giám sát 2 văn bản
 
Công nghệ thông tin 3 văn bản
 
Đất đai 14 văn bản
 
Đầu tư 2 văn bản
 
Giá cả các loại 4 văn bản
 
Giá xây dựng 12 văn bản
 
Giáo dục và Đào tạo 16 văn bản
 
Giao thông - Vận Tải 1 văn bản
 
Kế hoạch 6 văn bản
 
Khiếu nại - Tố cáo 1 văn bản
 
Khoa học Công nghệ 1 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội 10 văn bản
 
Lao động - tiền lương và phụ cấp 4 văn bản
 
Lương thực - Thực phẩm 1 văn bản
 
Mục lục Công báo 1 văn bản
 
Ngân sách 15 văn bản
 
Nông nghiệp 2 văn bản
 
Nông nghiệp - Nông thôn 3 văn bản
 
Phòng, chống lụt bão 1 văn bản
 
Quốc phòng - an ninh 2 văn bản
 
Quy chế, Quy định, Điều lệ 39 văn bản
 
Quy hoạch 6 văn bản
 
Quy hoạch - Kiến trúc 3 văn bản
 
Quy hoach nông -lâm - ngư nghiệp 1 văn bản
 
Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng 1 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường 3 văn bản
 
Thành lập mới, sát nhập, giải thể 4 văn bản
 
Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật 2 văn bản
 
Thông tin - Báo cáo 1 văn bản
 
Thuế - Phí và Lệ phí 4 văn bản
 
Thương mại 1 văn bản
 
Thủy lợi, Thủy điện 1 văn bản
 
Văn bản khác 1 văn bản
 
Vốn đầu tư 1 văn bản
 
Xây dựng 2 văn bản
 
Y tế 2 văn bản
 
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
21,908,623 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner