"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Năm ban hành:  Năm 2018 : 176 văn bản.
Biên chế HCSN 2 văn bản
 
Chỉ số giá xây dựng 6 văn bản
 
Chính sách - Xã hội 9 văn bản
 
Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức 2 văn bản
 
Chương trình 3 văn bản
 
Chương trình giám sát 1 văn bản
 
Đất đai 4 văn bản
 
Đầu tư 4 văn bản
 
Giá cả các loại 3 văn bản
 
Giá xây dựng 34 văn bản
 
Giáo dục và Đào tạo 25 văn bản
 
Hiệu lực văn bản 2 văn bản
 
Kế hoạch 6 văn bản
 
Khiếu nại - Tố cáo 1 văn bản
 
Khoa học Công nghệ 1 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội 3 văn bản
 
Lao động - tiền lương và phụ cấp 1 văn bản
 
Mục lục Công báo 2 văn bản
 
Ngân sách 6 văn bản
 
Nông nghiệp 1 văn bản
 
Nông nghiệp - Nông thôn 4 văn bản
 
Quy chế, Quy định, Điều lệ 37 văn bản
 
Quy hoạch 1 văn bản
 
Quy hoach nông -lâm - ngư nghiệp 1 văn bản
 
Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng 1 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường 9 văn bản
 
Thành lập mới, sát nhập, giải thể 16 văn bản
 
Thông tin và Truyền thông 1 văn bản
 
Thuế - Phí và Lệ phí 2 văn bản
 
Tôn giáo 1 văn bản
 
Tư pháp 1 văn bản
 
Văn bản khác 2 văn bản
 
Văn hóa - Du lịch - Thể thao 1 văn bản
 
Văn xã 1 văn bản
 
Vốn-Ngân sách 2 văn bản
 
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
21,289,103 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner