"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Quy hoạch - Kiến trúc  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 57 văn bản thuộc lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-10-2017 Quyết định số 2879/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1, tỷ lệ 1/2.000.
20-09-2017 Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý và kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
15-08-2017 Quyết định số 2227/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1, tỷ lệ 1/2.000.
31-07-2017 Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị tỉnh Quảng Trị đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.
19-07-2017 Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020.
28-03-2017 Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.
14-12-2016 Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đề nghị công nhận thị trấn Lao Bảo là đô thị loại IV trực thuộc huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.
14-12-2016 Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đề nghị công nhận thị trấn Khe Sanh là đô thị loại IV trực thuộc huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.
27-09-2016 Quyết định số 2358/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
18-07-2016 Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
09-06-2016 Quyết định số 1255/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Đông Hà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
06-06-2016 Quyết định số 1220/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2040.
17-02-2016 Quyết định số 320/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050 tỷ lệ 1/10.000.
11-12-2015 Nghị quyết số 29/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.
15-10-2015 Quyết định số 2242/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch mỏ đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.
14-10-2015 Quyết định số 2242/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch mỏ đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.
01-04-2015 Quyết định số 610/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên thôn Bích La, xã Gio Châu thành thôn Hà Tây, xã Gio Châu, huyện Gio Linh.
26-03-2015 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về đấu thầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
20-10-2014 Quyết định số 2246/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
13-06-2014 Quyết định số 1182/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung quy hoạch địa điểm cửa hàng xăng dầu tại xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
21,629,177 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner