"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Văn hóa - Du lịch - Thể thao  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 36 văn bản thuộc lĩnh vực Văn hóa - Du lịch - Thể thao:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-02-2020 Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Quảng Trị lập thành tích tại đại hội, giải thể thao quốc gia.
05-11-2019 Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.
20-07-2019 Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
17-08-2018 Quyết định số 1899/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Bài Chòi Trung bộ Việt Nam trên địa bản tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2018 - 2023.
14-12-2017 Nghị quyết số 35/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.
19-07-2017 Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về việc thông qua Đề án xã hội hóa xây dựng nhà văn hóa khu phố trên địa bàn thị xã Quảng Trị, giai đoạn 2017-2020.
30-12-2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong ban hành Quy chế về quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng và đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn huyện Triệu Phong.
13-07-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về việc thông qua Phương án hỗ trợ ngân sách để xây dựng nhà văn hóa khu phố trên địa bàn thành phố Đông Hà giai đoạn 2015 - 2020.
31-03-2015 Quyết định số 590/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công nhận làng nghề truyền thống “Nón lá Bố Liêu, xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong”.
31-03-2015 Quyết định số 589/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công nhận làng nghề truyền thống “Nước mắm Gia Đẳng, xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong”.
31-03-2015 Quyết định số 588/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công nhận làng nghề truyền thống “Làm bún Linh Chiểu, xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong”.
31-03-2015 Quyết định số 587/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công nhận làng nghề truyền thống “Làm bún Thượng Trạch, xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong”.
04-02-2015 Quyết định số 213/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý nhà hàng nổi dạng bè kinh doanh dịch vụ ăn uống và cầu phao dân sinh ngang sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
04-02-2015 Quyết định số 199/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Quảng Trị.
31-07-2013 Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về đầu tư, bảo tồn, tôn tạo, chống xuống cấp hệ thống di tích lịch sử, văn hóa tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2013 - 2020.
26-06-2013 Nghị quyết số 34/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về việc bổ sung, điều chỉnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đề án xây dựng thị xã Quảng Trị điển hình văn hóa đã được HĐND thị xã phê chuẩn tại Nghị quyết số 2d/2004/NQ-HĐND ngày 21 tháng 8 năm 2004.
27-03-2013 Quyết định số 463/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động và dự toán năm 2013, Dự án Phát triển du lịch bền vững Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng, tỉnh Quảng Trị.
13-04-2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND ngày 24 tháng 4 năm 2009 của HĐND tỉnh về “Phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục, thể thao; xây dựng thiết chế văn hóa, thể dục, thể thao cơ sở và phát triển thể thao thành tích cao”.
14-11-2011 Quyết định số 2388/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu Dịch vụ - Du lịch Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.
14-03-2011 Quyết định số 395/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Trị.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
21,629,035 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner