"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Y tế  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 53 văn bản thuộc lĩnh vực Y tế:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-07-2020 Nghị quyết số 48/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh hỗ trợ duy trì sáng kiến Dân chấm điểm M.Score tại các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2023, có tính đến năm 2025.
06-12-2019 Nghị quyết số 40/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
20-07-2019 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở, dự án thành phần tỉnh Quảng Trị vay vốn Ngân hàng Thế giới.
29-12-2017 Quyết định số 3655/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao kế hoạch giường bệnh cho các cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn từ năm 2018 đến 2020.
27-11-2017 Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, ban hành theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 03/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.
05-09-2017 Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho các đối tượng không thuộc phạm vi chi trả của Quỹ Bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
05-09-2017 Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho các đối tượng không thuộc phạm vi chi trả của Quỹ Bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
29-07-2017 Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng cho các đối tượng không thuộc phạm vi chi trả của quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
29-03-2016 Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 03/6/2014 về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
06-10-2015 Quyết định số 2139/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Trung tâm Y tế quân - dân y huyện đảo Cồn Cỏ.
21-01-2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2014 về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
09-05-2014 Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
25-04-2014 Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 26/2012/NQ-HÐND ngày 19 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
10-10-2013 Quyết định số 1826/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch quản lý chất thải y tế tỉnh Quảng Trị đến năm 2015.
27-12-2012 Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
19-12-2012 Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
30-11-2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế.
30-11-2010 Quyết định số 2304/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố hết dịch sốt xuất huyết tại tỉnh Quảng Trị.
02-11-2010 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Tăng cường phòng, chống bệnh dịch ở người trong mùa Đông và thời điểm giao mùa.
28-10-2010 Quyết định số 2026/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công bố hết dịch bệnh lùn sọc đen hại lúa năm 2010.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
21,628,617 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner