"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Kinh tế - Xã hội  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 161 văn bản thuộc lĩnh vực Kinh tế - Xã hội:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-07-2020 Nghị quyết số 34/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020.
06-12-2019 Nghị quyết số 31/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.
22-07-2019 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.
20-07-2019 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019.
08-12-2018 Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.
18-07-2018 Nghị quyết số 03/2018/NQ- HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 - 2020.
18-07-2018 Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018.
14-12-2017 Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 tỉnh Quảng Trị.
07-08-2017 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017 của huyện đảo Cồn Cỏ.
07-08-2017 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017.
29-07-2017 Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017.
21-07-2017 Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2017.
19-07-2017 Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 của thị xã Quảng Trị.
23-05-2017 Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2017 - 2020.
09-01-2017 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 năm giai đoạn 2016 - 2020.
09-01-2017 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017.
28-12-2016 Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.
20-12-2016 Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội thành phố 5 năm 2016 - 2020.
20-12-2016 Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đông Hà năm 2017.
14-12-2016 Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017.
Chuyển tới trang:  /9     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
21,629,168 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner