"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Lâm nghiệp  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 35 văn bản thuộc lĩnh vực Lâm nghiệp:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-10-2020 Quyết định số 3026/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá bình quân trồng rừng phòng hộ, trồng rừng đặc dụng; trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
10-09-2020 Nghị quyết số 59/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.
06-12-2019 Nghị quyết số 37/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích năm 2019.
20-07-2019 Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng thực hiện các dự án trong năm 2019.
29-05-2017 Quyết định số 1133/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
28-06-2016 Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về giao khoán quản lý, bảo vệ, khai thác tỉa thưa rừng trồng phòng hộ và hưởng lợi của Dự án trồng rừng phòng hộ đầu nguồn lưu vực sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị, Vốn vay Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC).
28-03-2016 Quyết định số 587/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống các công trình bảo vệ rừng - phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Quảng Trị đến năm 2020.
11-12-2015 Quyết định số 2748/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng.
31-05-2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
10-05-2013 Quyết định số 777/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị định số 99/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Quảng Trị.
09-04-2013 Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Trị.
07-11-2012 Quyết định số 2164/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ.
07-11-2012 Quyết định số 2163/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng xã Cam Chính, huyện Cam Lộ.
15-10-2012 Quyết định số 1928/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng đến năm 2020 của huyện Đakrông.
15-10-2012 Quyết định số 1926/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng đến năm 2020 của huyện Hướng Hóa.
15-10-2012 Quyết định số 1925/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng đến năm 2020 của huyện Cam Lộ.
11-10-2012 Quyết định số 1880/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng xã Linh Thượng, huyện Gio Linh.
05-10-2012 Quyết định số 1819/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng xã Cam Thành, huyện Cam Lộ.
02-10-2012 Quyết định số 1794/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng xã Ba Nang, huyện Đakrông.
17-08-2012 Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 của tỉnh Quảng Trị.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
21,628,806 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner