"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Giao thông - Vận Tải  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 24 văn bản thuộc lĩnh vực Giao thông - Vận Tải:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-07-2019 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường liên xã Cam Hiếu, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ.
20-07-2019 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nối khu công nghiệp Đông Nam Quảng Trị đến cảng Cửa Việt (đường trung tâm trục dọc Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị).
20-07-2019 Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Tr.
09-08-2016 Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về việc thông qua Đề án phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng vùng vành đai thành phố Đông Hà giai đoạn 2016-2020.
09-08-2016 Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về việc thông qua Đề án phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng vùng vành đai thành phố Đông Hà giai đoạn 2016 - 2020.
01-08-2016 Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định cước vật tải hàng hóa bằng phương tiện ô tô, phương tiện xe thô sơ và sức người trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
24-06-2016 Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
10-05-2016 Quyết định số 23/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, Liên Sở, ngành fgdf.
29-03-2016 Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định số lượng, chủng loại xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh quản lý.
25-02-2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý việc sử dụng tạm thời một phần hè phố không vào mục đích giao thông trên địa bàn thành phố Đông Hà.
26-05-2015 Quyết định số 1036/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp loại đường để tính giá cước vận tải đường bộ.
25-07-2014 Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình kiên cố hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2015 - 2020.
10-12-2010 Quyết định số 2415/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thành lập trường Trung cấp nghề Giao thông- Vận tải Quảng Trị.
17-09-2010 Quyết định số 1783/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Quy hoạch sử dụng hành lang an toàn giao thông và đường ngang đấu nối với quốc lộ qua địa bàn tỉnh Quảng Trị.
19-06-2009 Quyết định số 1175/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh.
25-08-2008 Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành phương án giải phóng mặt bằng để xây dựng các tuyến đường giao thông theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.
18-08-2008 Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh phân loại đường phố thị xã Đông Hà năm 2008.
24-07-2008 Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua phương án điều chỉnh phân loại đường phố tại thị xã Đông Hà năm 2008.
24-07-2008 Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung, điều chỉnh Nghị quyết số 7e/2002/NQ-HĐND ngày 31/01/2002 và Nghị quyết số 6.5/2005/NQ-HĐND ngày 15/12/2005 của HĐND tỉnh về Giải phóng mặt bằng để xây dựng các tuyến đường giao thông theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm".
22-02-2008 Thông tư số 01/2008/TT-BCA-C11 của Bộ Công an hƯỚNG DẪN CẤP VÀ QUẢN LÝ PHÙ HIỆU KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CỦA XE Ô TÔ MANG BIỂN SỐ 74LB THUỘC KHU KINH TẾ - THƯƠNG MẠI ĐẶC BIỆT LAO BẢO TỈNH QUẢNG TRỊ VÀO NỘI ĐỊA VIỆT NAM.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
18,365,779 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner