"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Thương mại  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 20 văn bản thuộc lĩnh vực Thương mại:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-11-2017 Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
26-05-2017 Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hải Lăng về chính sách khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ trên địa bàn huyện Hải Lăng giai đoạn 2017-2020.
29-12-2015 Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng kinh phí xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
29-12-2015 Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng kinh phí xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
20-05-2015 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định việc quản lý xe mô tô, xe gắn máy sản xuất tại nội địa đưa vào tiêu thụ trong Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo.
24-03-2014 Quyết định số 514/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 của tỉnh Quảng Trị.
18-07-2013 Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển thương mại Quảng Trị đến năm 2020, định hướng cho các năm tiếp theo.
31-05-2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy hoạch phát triển thương mại Quảng Trị đến năm 2020, định hướng cho các năm tiếp theo.
28-12-2012 Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2013.
18-09-2012 Quyết định số 1664/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013 - 2015.
10-06-2011 Quyết định số 1075/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tỉnh Quảng Trị.
25-03-2011 Quyết định số 506/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Điều lệ Câu lạc bộ hưu trí ngành Tài chính tỉnh Quảng Trị.
05-01-2011 Quyết định số 07/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-2015.
31-12-2010 Quyết định số 2693/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý giai đoạn 2011- 2015.
23-06-2009 Quyết định số 1190/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 33/2009/NĐ-CP, Nghị định số 34/2009/NĐ-CP năm 2009 (Đợt 1).
26-12-2008 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Phong về Thực hiện nhiệm vụ năm 2009.
01-07-2008 Quyết định số 1242/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định giá đất tại các Cụm Công nghiệp- Tiểu thủ công nghiệp, Thương mại- Dịch vụ huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.
25-04-2008 Quyết định số 52/2008/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Quy hoạch phát triển các Khu Kinh tế cửa khẩu của Việt Nam đến năm 2020”.
16-08-2007 Nghị quyết số 8D/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Phong về thông qua Đề án Phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, thương mại - dịch vụ giai đoạn 2007 - 2010.
06-04-2006 Quyết định số 39/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của tỉnh Quảng Trị về hàng rào kỹ thuật trong thương mại.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
21,628,773 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner