"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Thành lập mới, sát nhập, giải thể  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 85 văn bản thuộc lĩnh vực Thành lập mới, sát nhập, giải thể:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-07-2020 Nghị quyết số 50/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giải thể thôn Ngược thuộc xã Ba Nang để chuyển giao về xã Tà Long quản lý và thành lập thôn mới với tên gọi thôn Ngược thuộc xã Tà Long, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.
27-08-2019 Quyết định số 2265/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
20-07-2019 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn, khu phố và hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khu phố dôi dư sau khi sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
15-06-2018 Quyết định số 1322/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã; thôn, bản, khu phố; cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.
06-04-2018 Quyết định số 698/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép hợp nhất các tổ chức hội có phạm vi hoạt động trong huyện Vĩnh Linh.
06-04-2018 Quyết định số 697/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép hợp nhất, giải thể các tổ chức hội có phạm vi hoạt động trong thành phố Đông Hà.
06-04-2018 Quyết định số 696/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép hợp nhất các tổ chức hội có phạm vi hoạt động trong huyện Đakrông.
06-04-2018 Quyết định số 695/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép hợp nhất các tổ chức hội có phạm vi hoạt động trong huyện Cam Lộ.
06-04-2018 Quyết định số 695/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép hợp nhất các tổ chức hội có phạm vi hoạt động trong huyện Cam Lộ.
06-04-2018 Quyết định số 694/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép sáp nhập, hợp nhất các tổ chức hội có phạm vi hoạt động trong huyện Triệu Phong.
06-04-2018 Quyết định số 694/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép sáp nhập, hợp nhất các tổ chức hội có phạm vi hoạt động trong huyện Triệu Phong.
06-04-2018 Quyết định số 693/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép hợp nhất, giải thể các tổ chức hội có phạm vi hoạt động trong huyện Hướng Hóa.
06-04-2018 Quyết định số 693/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép hợp nhất, giải thể các tổ chức hội có phạm vi hoạt động trong huyện Hướng Hóa.
06-04-2018 Quyết định số 692/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép hợp nhất, giải thể các tổ chức hội có phạm vi hoạt động trong huyện Hải Lăng.
06-04-2018 Quyết định số 692/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép hợp nhất, giải thể các tổ chức hội có phạm vi hoạt động trong huyện Hải Lăng.
06-04-2018 Quyết định số 691/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức hội có phạm vi hoạt động trong thị xã Quảng Trị.
06-04-2018 Quyết định số 691/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức hội có phạm vi hoạt động trong thị xã Quảng Trị.
06-04-2018 Quyết định số 690/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép hợp nhất các tổ chức hội có phạm vi hoạt động trong huyện Gio Linh.
06-04-2018 Quyết định số 690/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép hợp nhất các tổ chức hội có phạm vi hoạt động trong huyện Gio Linh.
23-05-2017 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập thôn Tân Sơn thuộc xã Trung Sơn, huyện Gio Linh.
Chuyển tới trang:  /5     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
21,629,138 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner