"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Ngân sách  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 225 văn bản thuộc lĩnh vực Ngân sách:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-12-2019 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ ngân sách địa phương năm 2020.
06-12-2019 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2020.
06-12-2019 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Quảng Trị năm 2018.
18-01-2019 Quyết định số 139/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.
16-01-2019 Quyết định số 106/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh Quảng Trị.
08-12-2018 Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch sử dụng phần vốn dự phòng ngân sách địa phương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.
08-12-2018 Nghị quyết số 22/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương.
08-12-2018 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ ngân sách địa phương năm 2019.
08-12-2018 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2019.
08-12-2018 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương tỉnh Quảng Trị năm 2017.
18-07-2018 Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định định mức phân bổ và mức chi kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
14-12-2017 Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách của HĐND cấp xã, cấp huyện và thời hạn UBND gửi báo cáo quyết toán ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
14-12-2017 Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định bổ sung tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thời kỳ ổn định 2017 - 2020.
14-12-2017 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ ngân sách địa phương năm 2018 của tỉnh Quảng Trị.
14-12-2017 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2018.
14-12-2017 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2016.
16-10-2017 Quyết định số 2795/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng nhuận bút Báo Quảng Trị từ năm 2018 đến 2025.
26-04-2017 Quyết định số 864/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2017 cho các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
14-12-2016 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2017.
14-12-2016 Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định 2017- 2020 và định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017.
Chuyển tới trang:  /12     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
21,629,191 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner