"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Giá cả các loại  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 50 văn bản thuộc lĩnh vực Giá cả các loại:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-04-2019 Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
17-09-2018 Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
25-01-2018 Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
25-01-2018 Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ sử dụng bến bãi và diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
10-02-2017 Quyết định số 235/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bảng giá quy định giá tối thiểu các loại lâm sản bị tịch thu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
20-12-2016 Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá xây dựng nhà, vật kiến trúc và đơn giá các loại cây, hoa màu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
26-08-2016 Quyết định số 2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định giá tối thiểu.
11-05-2016 Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
27-04-2016 Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung quy định đơn giá thuê đất, giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
27-04-2016 Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung quy định đơn giá thuê đất, giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
10-04-2016 Quyết định số 24/QĐ-SXD của Sở Xây dựng xây.
31-12-2015 Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
14-12-2015 Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
03-11-2015 Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức giá thu dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
12-10-2015 Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định đơn giá thuê đất, giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
31-07-2015 Quyết định số 1599/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định giá tổi thiểu để tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy và xe máy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
26-05-2015 Quyết định số 1048/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Bảng đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
19-05-2015 Quyết định số 995/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
26-12-2014 Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
26-12-2014 Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
21,628,869 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner