"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Giá xây dựng  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 168 văn bản thuộc lĩnh vực Giá xây dựng:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-12-2019 Công bố số 4106/CB-STC-SXD của Sở Xây dựng giá.
13-12-2019 Công bố số 4105/CB-STC-SXD của Sở Tài chính, Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 10 - 11 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
13-12-2019 Công bố số 4105/CB-STC-SXD của Sở Xây dựng, Sở Tài chính giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 10 -11 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
14-10-2019 Công bố số 3235/CB-STC-SXD của Liên Sở, ngành giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 9 năm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
14-10-2019 Công bố số 3235/CB-STC-SXD của Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Liên Sở, ngành giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 9 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
14-10-2019 Công bố số 3235/CB-STC- SXD của Liên Sở, ngành, Sở Tài chính, Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 9 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
14-10-2019 Công bố số 3235/CB-STC - SXD của Sở Tài chính, Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 9 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
15-09-2019 Công bố số 3236/CB-STC-SXD của Sở Tài chính giá.
13-09-2019 Công bố số 2820/CB-STC-SXD của Sở Tài chính, Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 8 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
15-08-2019 Công bố số 2479/CB-STC-SXD của Sở Xây dựng, Sở Tài chính giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 7 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
16-07-2019 Công bố số 2106/CB-STC-SXD của Liên Sở, ngành, Sở Tài chính, Sở Xây dựng giá XD.
15-07-2019 Công bố số Số: 2105/CB-STC-SXD của Sở Xây dựng, Sở Tài chính giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 6 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
15-07-2019 Công bố số 2107/CB-STC-SXD của Sở Tài chính giá xd ao.
15-07-2019 Công bố số 2105/CB-STC-SXD của Sở Xây dựng, Sở Tài chính giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 6 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
15-07-2019 Công bố số 2105/CB-STC-SXD của Sở Tài chính, Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 6 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
15-06-2019 Công bố số 2105/CB-STC-SXD của Sở Tài chính, Liên Sở, ngành, Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 6 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
14-06-2019 Công bố số 1733/CB-STC-SXD của Sở Xây dựng, Sở Tài chính giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 5 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
16-05-2019 Công bố số 1265/CB-STC-SXD của Sở Tài chính giá.
16-05-2019 Công bố số 1264/CB-STC-SXD của Sở Tài chính, Sở Xây dựng cong bo.
15-05-2019 Công bố số 1263/CB-STC-SXD của Sở Tài chính, Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 5 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Chuyển tới trang:  /9     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
19,237,332 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner