"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Giá xây dựng  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 183 văn bản thuộc lĩnh vực Giá xây dựng:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-10-2020 Công bố số 1761/CB-SXD-STC của Sở Xây dựng giá.
20-10-2020 Công bố số 1760/CB-SXD-STC của Sở Tài chính, Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 9 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
21-09-2020 Công bố số 1588/CB-SXD-STC của Sở Tài chính, Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 8 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
20-08-2020 Công bố số 1393/CB-SXD-STC của Sở Tài chính, Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 7 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
20-07-2020 Công bố số 1166/CB-SXD-STC của Sở Xây dựng, Sở Tài chính giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 6 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
19-07-2020 Công bố số 1165/CB-SXD-STC của Sở Xây dựng 1 giá.
19-06-2020 Công bố số 929/CB-SXD-STC của Sở Tài chính, Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 5 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
22-05-2020 Công bố số 741/CB-SXD-STC của Sở Xây dựng giá.
21-05-2020 Công bố số 740/CB-SXD-STC của Sở Xây dựng, Sở Tài chính giá.
20-05-2020 Công bố số 739/CB-SXD-STC của Sở Tài chính, Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 4 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
27-04-2020 Nghị quyết số 604/CB-SXD-STC của Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Liên Sở, ngành giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 3 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
27-04-2020 Công bố số 604/CB-SXD - STC của Sở Tài chính, Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 3 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
23-03-2020 Công bố số 394/CB-SXD-STC của Sở Tài chính, Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 02 năm 2020 trên điah bàn tỉnh Quảng Trị.
18-02-2020 Công bố số 208/CB-SXD-STC của Sở Xây dựng vSDBV.
18-02-2020 Công bố số 206/CB-SXD-STC của Sở Tài chính, Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
14-12-2019 Công bố số 4106/CB-STC-SXD của Sở Xây dựng giá.
13-12-2019 Công bố số 4105/CB-STC-SXD của Sở Xây dựng, Sở Tài chính giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 10 - 11 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
13-12-2019 Công bố số 4105/CB-STC-SXD của Sở Tài chính, Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 10 -11 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
14-10-2019 Công bố số 3235/CB-STC-SXD của Liên Sở, ngành giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 9 năm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
14-10-2019 Công bố số 3235/CB-STC-SXD của Liên Sở, ngành, Sở Xây dựng, Sở Tài chính giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 9 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Chuyển tới trang:  /10     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
21,629,161 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner