"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Thuế - Phí và Lệ phí  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 59 văn bản thuộc lĩnh vực Thuế - Phí và Lệ phí:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-09-2020 Nghị quyết số 61/2020//NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giảm mức thu lệ phí đăng ký kinh doanh quy định tại Nghị quyết 30/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Quảng Trị.
10-04-2019 Quyết định số 796/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
04-09-2018 Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ khoản thu lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch.
18-07-2018 Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ một số loại lệ phí tại Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 11 năm 2016 của HĐND tỉnh Quảng Trị.
21-12-2016 Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.
14-12-2016 Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành các khoản phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
29-08-2016 Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND, ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh quy định giá các loại tài nguyên để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
25-08-2016 Quyết định số 2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định bổ sung và điều chỉnh giá tổi thiểu để tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
19-08-2016 Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
01-08-2016 Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định cước vật tải hàng hóa bằng phương tiện ô tô, phương tiện xe thô sơ và sức người trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
24-05-2016 Quyết định số 1117/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định bổ sung và điều chỉnh giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
22-12-2015 Quyết định số 2836/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định bổ sung và điều chỉnh giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
27-08-2015 Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 quy định mức thu, quản lý sử dụng các khoản thu phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
11-08-2015 Công văn số 202/HĐND-KTNS của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đính chính Nghị quyết số 19/2015/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Trị.
17-07-2015 Nghị quyết số 19/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 về việc ban hành các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
16-06-2015 Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định doanh thu tối thiểu (đã bao gồm thuế GTGT) và chi phí tiêu hao nhiên liệu tối đa so với doanh thu của từng loại phương tiện vận tải ô tô, máy thi công để làm cơ sở xác định số thuế phải nộp.
26-05-2015 Quyết định số 1036/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp loại đường để tính giá cước vận tải đường bộ.
16-01-2015 Quyết định số 75/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định việc thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
24-12-2014 Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng các khoản thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
10-12-2014 Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
21,629,199 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner