"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Chỉ số giá xây dựng  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 60 văn bản thuộc lĩnh vực Chỉ số giá xây dựng:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-09-2020 Quyết định số 64/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 4, tháng 5, tháng 6 và quý II năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
19-06-2020 Quyết định số 43/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 01, tháng 02, tháng 3 và quý I năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
24-03-2020 Quyết định số 26/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 10, tháng 11, tháng 12, quý IV và năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
22-11-2019 Quyết định số 106/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 7, tháng 8, tháng 9 và quý III năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
22-11-2019 Quyết định số 106/QĐ- SXD của Sở Xây dựng về việc công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 7, tháng 8, tháng 9 và quý III năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
26-08-2019 Quyết định số 82/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 4, tháng 5, tháng 6 và quý II năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
17-06-2019 Quyết định số 65/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01, tháng 02, tháng 3 và quý I năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
14-02-2019 Quyết định số 14/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 10, tháng 11, tháng 12, quý IV và năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
11-12-2018 Quyết định số 135/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 7, tháng 8, tháng 9 và quý III năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
14-09-2018 Quyết định số 98/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 4, tháng 5, tháng 6 và quý II năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
14-06-2018 Công bố số 1830/CB/STC-SXD của Sở Xây dựng, Sở Tài chính giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 5 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
29-05-2018 Quyết định số 63/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01, tháng 02, tháng 3 và quý I năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
02-02-2018 Quyết định số 11/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10, tháng 11, tháng 12, quý IV và năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
16-01-2018 Quyết định số 111/QĐ-SXD của Sở Xây dựng nhập thử.
15-11-2017 Quyết định số 79/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7, tháng 8, tháng 9 và quý III năm 2017, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
07-09-2017 Quyết định số 65/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 4, tháng 5, tháng 6 và quý II năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
07-09-2017 Quyết định số 64/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01, tháng 02, tháng 3 và quý I năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
05-06-2017 Quyết định số 111/QĐ-SXD của Sở Xây dựng quyết định nhập nháp.
12-05-2017 Quyết định số 111/QĐ-SXD của Sở Xây dựng thu nghiem.
17-03-2017 Quyết định số 554/QĐ-SXD của Sở Xây dựng thử.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
21,629,185 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner