"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Văn bản khác  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 17 văn bản thuộc lĩnh vực Văn bản khác:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-10-2019 Quyết định số 2896/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung các Bộ chỉ số cải cách hành chính tại Quyết định số 3009/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về ban hành các Bộ chỉ số cải cách hành chính và Quy định đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính các Sở, Ban ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.
18-07-2018 Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
06-06-2018 Quyết định số 1236/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục tài sản công mua sắm theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
14-12-2017 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018.
31-07-2014 Chỉ thị số 02/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đakrông nâng cao chất lượng công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Đakrông.
18-10-2013 Quyết định số 1894/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành từ 01 tháng 01 năm 2010 đến 31 tháng 12 năm 2012 còn hiệu lực pháp luật.
18-10-2013 Quyết định số 1893/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành từ 01 tháng 01 năm 2010 đến 31 tháng 12 năm 2012 hết hiệu lực pháp luật toàn bộ hoặc một phần.
18-10-2013 Quyết định số 1891/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành từ 01 tháng 01 năm 2010 đến 31 tháng 12 năm 2012 đề nghị hủy bỏ, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới.
09-12-2011 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2012.
09-12-2011 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật toàn khóa và Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2012 của HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
28-10-2010 Quyết định số 2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Danh mục số 02, các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh.
23-07-2010 Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung nội dung một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa V.
22-04-2010 Quyết định số 150/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Trị về việc Hủy bỏ, bãi bỏ các Quyết định của UBND thị xã Quảng Trị.
04-08-2008 Chỉ thị số 08/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2008.
21-07-2008 Chỉ thị số 11/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2008.
06-03-2008 Quyết định số 492/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 26/02/2008 của UBND tỉnh.
27-08-2007 Công văn số 2170/UBND-TM của Ủy ban nhân dân tỉnh đính chính.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
21,629,045 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner