"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Xây dựng  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 46 văn bản thuộc lĩnh vực Xây dựng:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-12-2019 Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
16-08-2019 Công bố số 2489/CB-STC-SXD của Sở Tài chính gIÁ.
15-08-2019 Công bố số 2479/CB-STC-SXD của Sở Tài chính, Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 7 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
25-04-2019 Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
09-05-2017 Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
09-05-2017 Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
04-04-2017 Quyết định số 111/QĐ-SXD của Sở Xây dựng nhâp nháp.
11-12-2015 Nghị quyết số 26/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2016.
31-08-2015 Quyết định số 1827/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công do cấp tỉnh quản lý.
25-06-2015 Quyết định số 44/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 4 và tháng 5 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
26-05-2015 Quyết định số 1048/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Bảng đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
30-10-2014 Quyết định số 2393/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2014 - 2020.
28-05-2014 Quyết định số 813/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cấp cửa khẩu La Lay, tỉnh Quảng Trị từ cửa khẩu quốc gia lên cửa khẩu quốc tế.
17-07-2013 Chỉ thị số 11/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác lập, quản lý và giám sát thực hiện quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
15-07-2013 Quyết định số 51/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 5 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
04-06-2013 Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về phối hợp thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
03-07-2012 Quyết định số 1143/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn.
13-04-2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012 và danh mục công trình trọng điểm của tỉnh sử dụng vốn ngân sách.
20-12-2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về kế hoạch phân bổ vốn xây dựng cơ bản năm 2012.
25-05-2011 Công văn số 1234/ĐC-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh đính chính Phụ lục kèm Quyết định số 950/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2011 của UBND tỉnh.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
19,165,055 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner