"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Nông nghiệp  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 34 văn bản thuộc lĩnh vực Nông nghiệp:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-09-2019 Quyết định số 2393/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019 - 2020.
11-09-2019 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
20-07-2019 Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019 - 2020.
20-07-2019 Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ; khuyến khích liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030.
11-05-2018 Quyết định số 954/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch hành động phát triển ngành tôm Quảng Trị đến năm 2025.
09-05-2017 Quyết định số 952/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án phát triển vùng nguyên liệu Dứa phục vụ chế biến, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020.
14-03-2016 Quyết định số 485/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
20-11-2015 Quyết định số 2570/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai đợt cao điểm hành động năm VSATTP trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
31-07-2015 Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đakrông ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
27-03-2015 Quyết định số 568/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công bố số liệu Bộ chỉ số Theo dõi - Đánh giá Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Trị năm 2014.
12-12-2014 Quyết định số 2713/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020.
25-07-2014 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng các công trình dân sinh - kinh tế và quốc phòng năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
08-11-2013 Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2013 ban hành Quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
06-07-2010 Quyết định số 1178/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông- Xuân năm 2009- 2010 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
13-05-2010 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh tai xanh ở lợn.
02-02-2010 Chỉ thị số 06/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đakrông về Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm năm 2010.
02-02-2010 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Tập trung thực hiện phòng, chống bệnh lùn sọc đen và bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá trên cây lúa và ngô trên địa bàn tỉnh.
01-04-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc Ban hành Quy chế Quản lý vùng nuôi tôm trên địa bàn thị xã Đông Hà.
28-08-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Phong về tiếp tục “Đẩy mạnh sản xuất nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích”.
25-04-2008 Nghị quyết số 54/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông về việc thông qua Đề án về Nhiệm vụ và giải pháp phát triển chăn nuôi huyện Đakrông giai đoạn 2008 - 2015.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
19,164,771 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner