"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Chương trình giám sát  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 33 văn bản thuộc lĩnh vực Chương trình giám sát:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-07-2020 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2021.
20-07-2019 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020.
18-07-2018 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019.
29-07-2017 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018.
29-07-2017 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018.
29-07-2017 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018.
21-07-2017 Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà năm 2018.
25-08-2016 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về việc phê duyệt chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2017.
23-08-2016 Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông về việc thông qua Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện những tháng cuối năm 2016.
19-08-2016 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017.
09-08-2016 Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về việc thông qua Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà năm 2017.
29-12-2015 Nghị quyết số 68/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng trị năm 2016.
29-12-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về Chương trình giám sát của HĐND thành phố Đông Hà năm 2016.
11-12-2015 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn báo cáo hoạt động năm 2015, chương trình hoạt động và giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016.
17-12-2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về chương trình giám sát của HĐND thành phố Đông Hà năm 2015.
10-12-2014 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn Báo cáo hoạt động năm 2014 và chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015.
27-12-2013 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về Chương trình giám sát năm 2014 của HĐND thị xã Quảng Trị.
27-12-2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2014.
11-12-2013 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn Báo cáo hoạt động; Báo cáo giám sát năm 2013 và Chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2014.
15-01-2013 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2013.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
21,629,119 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner