"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tên đường phố  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 17 văn bản thuộc lĩnh vực Tên đường phố:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-12-2019 Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
20-07-2019 Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt tên, đổi tên, điều chỉnh điểm đầu - điểm cuối một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
20-07-2019 Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt tên, đổi tên, điều chỉnh điểm đầu - điểm cuối một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
08-10-2012 Quyết định số 1834/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt tên, đổi tên và điều chỉnh tên đường trên địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
13-04-2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt tên, đổi tên và điều chỉnh tên đường thuộc thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
21-12-2011 Nghị quyết số 08/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về việc thông qua Đề án đặt tên, đổi tên đường thuộc thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị năm 2011.
31-12-2010 Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành giá các loại đất và phân loại đường phố thành phố, thị xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2011.
10-12-2010 Nghị quyết số 23/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Phương án giá các loại đất và phân loại đường phố thành phố, thị xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2011.
20-04-2010 Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
31-12-2009 Quyết định số 39/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành giá các loại đất và phân loại đường phố thành phố thị xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2010.
11-12-2009 Nghị quyết số 40/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Phương án phân loại đường phố thành phố, thị xã, thị trấn và giá các loại đất năm 2010.
24-08-2009 Đính chính số 148/ĐC-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh nghị quyết số 20/2009/NQ-HĐND ngày 30/7/2009 của HĐND tỉnh.
30-07-2009 Nghị quyết số 20/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Đặt tên đường tại thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong và đặt tên, điều chỉnh tên đường, phố, công trình công cộng tại thị xã Quảng Trị.
29-12-2008 Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành giá các loại đất và phân loại đường phố thị xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2009.
12-12-2008 Nghị quyết số 23/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua phương án phân loại đường phố thị xã, thị trấn và giá các loại đất năm 2009.
08-04-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường, phố thị trấn Khe Sanh và thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa.
15-12-2007 Nghị quyết số 33/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Phương án phân loại đường phố thị xã, thị trấn và giá các loại đất năm 2008.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
21,628,821 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner