"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Chương trình  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 25 văn bản thuộc lĩnh vực Chương trình:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-12-2018 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019.
18-07-2018 Nghị quyết số 03/2018/NQ- HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 - 2020.
02-07-2018 Quyết định số 1483/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định về thực hiện duy tu bảo dưỡng công trình hạ tầng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 - 2020.
09-01-2017 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về việc thông qua Chương trình hoạt động năm 2017 của HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
30-12-2016 Quyết định số 3537/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế.
04-08-2016 Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị chương trình phát triển đô thị thị xã Quảng Trị giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025.
11-12-2015 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2016.
20-11-2015 Quyết định số 2569/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển các ngành công nghiệp và thương mại tỉnh Quảng Trị đến năm 2020.
17-07-2015 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
10-12-2014 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VI, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
27-10-2014 Quyết định số 2294/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình nâng cao năng lực quản lý đo lường cấp huyện và quản lý chất lượng, nhãn hàng hóa tại các chợ nông thôn giai đoạn từ năm 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
27-10-2014 Quyết định số 2279/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung nhiệm vụ Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
11-12-2013 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật toàn khóa và Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 của HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
27-03-2013 Quyết định số 464/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch năm 2013.
26-07-2011 Quyết định số 1484/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 09-CTrHĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.
24-01-2011 Quyết định số 146/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2011 của UBND tỉnh.
12-01-2011 Quyết định số 79/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2011 của UBND tỉnh Quảng Trị.
12-12-2008 Nghị quyết số 27/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Chương trình xây dựng Nghị quyết toàn khóa của HĐND tỉnh Quảng Trị khóa V, nhiệm kỳ 2004- 2011 và Chương trình ban hành Nghị quyết năm 2009.
28-11-2008 Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 của tỉnh Quảng Trị.
24-07-2008 Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số giải pháp chủ yếu thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Quảng Trị giai đoạn 2008 - 2010, định hướng đến năm 2015.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
21,629,030 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner