"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Thủy lợi, Thủy điện  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 11 văn bản thuộc lĩnh vực Thủy lợi, Thủy điện:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-07-2019 Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019 - 2020.
23-11-2017 Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và tiền nước để phục vụ các mục đích không phải sản xuất lương thực trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
09-01-2017 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về việc hỗ trợ thành lập mô hình chế biến thủy sản tại huyện đảo Cồn Cỏ.
14-12-2016 Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình kiên cố hoá kênh mương tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025.
22-11-2016 Quyết định số 2983/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị.
30-05-2016 Quyết định số 1159/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy trình vận hành hồ chứa Thủy điện Khe Nghi.
12-12-2014 Quyết định số 2713/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020.
06-05-2013 Quyết định số 727/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị theo quy định tại Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ.
31-05-2010 Quyết định số 906/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy trình vận hành, điều tiết Công trình thủy lợi Sa Lung, địa điểm: Huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.
05-05-2009 Quyết định số 765/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy trình vận hành hồ chứa nước thủy điện Đakrông 1 huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.
21-07-2008 Chỉ thị số 11/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2008.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
21,629,103 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner