"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Hiệu lực văn bản  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 25 văn bản thuộc lĩnh vực Hiệu lực văn bản:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-12-2019 Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 30/9/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động lối đi từ Siêu thị Thiên Niên Kỷ ra khu vực quản lý Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo.
02-12-2019 Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Quảng Trị ban hành trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.
05-11-2019 Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.
27-08-2019 Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành.
08-03-2019 Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh về việc ban hành tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và chức vụ tương đương cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã; Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2009 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trong các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh.
01-02-2019 Công văn số 36/HĐND-TH của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đính chính, bổ sung Nghị quyết số 36/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh.
29-01-2019 Quyết định số 245/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018 của UBND tỉnh Quảng Trị.
08-12-2018 Nghị quyết số 36/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị.
23-01-2018 Quyết định số 136/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố kết quả rà soát văn bản và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của tỉnh Quảng Trị năm 2017.
31-08-2017 Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Trị.
17-02-2017 Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.
30-12-2016 Quyết định số 3555/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành năm 2016.
30-12-2016 Quyết định số 3555/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành năm 2016.
31-12-2015 Quyết định số 2988/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành năm 2014.
05-06-2015 Quyết định số 1114/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị kỳ đầu từ năm 1989 đến ngày 31/12/2013.
18-10-2013 Quyết định số 1893/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành từ 01 tháng 01 năm 2010 đến 31 tháng 12 năm 2012 hết hiệu lực pháp luật toàn bộ hoặc một phần.
30-09-2010 Quyết định số 1856/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành từ 01/01/2007 đến 31/12/2009 đề nghị hủy bỏ, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới.
30-09-2010 Quyết định số 1855/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành từ 01/01/2007 đến 31/12/2009 hết hiệu lực pháp luật.
30-09-2010 Quyết định số 1854/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành từ 01/01/2007 đến 31/12/2009.
07-01-2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực pháp luật.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
19,164,889 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner