"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Phòng, chống tham nhũng  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 4 văn bản thuộc lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-06-2008 Chỉ thị số 04/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
04-05-2007 Chỉ thị số 05/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện tiết kiệm điện trong năm 2007.
28-12-2006 Nghị quyết số 8.5/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về việc thông qua Đề án Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của thị xã Đông Hà.
09-12-2006 Nghị quyết số 8.9/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
21,629,146 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner