"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 10 văn bản thuộc lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-12-2015 Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả hoạt động và khen thưởng đối với các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
24-12-2015 Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả hoạt động và khen thưởng đối với các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
24-12-2015 Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả hoạt động và khen thưởng đối với các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
03-11-2015 Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả hoạt động và khen thưởng đối với các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
29-09-2015 Quyết định số 2066/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận Hợp tác xã điển hình tiên tiến tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011 - 2015.
09-07-2014 Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đakrông về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng huyện Đakrông.
09-05-2014 Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
20-11-2013 Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế Giải thưởng công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu tỉnh Quảng Trị.
10-10-2013 Quyết định số 1823/QĐ-CT của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc khen thưởng cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 09 tháng đầu năm 2013.
17-08-2011 Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
21,654,045 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner