"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Thông tin - Báo cáo  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 3 văn bản thuộc lĩnh vực Thông tin - Báo cáo:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-06-2015 Quyết định số 1090/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế thực hiện chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.
25-07-2014 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn Báo cáo hoạt động và Báo cáo giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2014.
11-12-2013 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn Báo cáo hoạt động; Báo cáo giám sát năm 2013 và Chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2014.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
21,628,734 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner