"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Mục lục Công báo  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 8 văn bản thuộc lĩnh vực Mục lục Công báo:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-12-2019 Mục lục số 1-25/ML-CB của Mục lục Công báo mục lục Công báo từ số 01 đến số 25 năm 2019.
16-12-2019 Mục lục số 01-25/CB-ML của Mục lục Công báo mục lục Công báo từ số 01 đến số 25 năm 2019.
14-12-2018 Mục lục số 1-25/MLCB của Mục lục Công báo mục lục Công báo năm 2018, từ Công báo số 01 đến Công báo số 25.
14-12-2018 Mục lục số 01-25/MLCB của Mục lục Công báo mục lục số 01-25/MLCB mục lục Công báo năm 2018 từ số 01 đến số 25.
20-12-2017 Mục lục số 01-25/MLCB-TTTH của Mục lục Công báo mục lục Công báo năm 2017 từ số 01 đến số 25.
14-12-2015 Mục lục số 01-25/MLCB của Mục lục Công báo về thống kê số lượng và trích yếu các văn bản đã đăng Công báo trong năm 2015.
06-12-2014 Mục lục số 01-20/MLCB của Mục lục Công báo về thống kê số lượng và trích yếu các văn bản đã đăng Công báo trong năm 2014.
14-12-2013 Mục lục số ML-CB của Mục lục Công báo công báo năm 3013.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
21,629,128 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner