"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Biên chế HCSN  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 11 văn bản thuộc lĩnh vực Biên chế HCSN:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-12-2019 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế hành chính, số người làm việc năm 2020.
26-12-2018 Quyết định số 3042/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu biên chế, số người làm việc và hợp đồng lao động đối với các cơ quan, đơn vị năm 2019.
08-12-2018 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế hành chính, số người làm việc năm 2019.
11-12-2015 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế hành chính, số người làm việc năm 2016.
11-12-2015 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế hành chính, số người làm việc năm 2016.
17-08-2015 Công văn số 208/HĐND-PC của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đính chính phụ lục của Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của HĐND tỉnh.
17-07-2015 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế hành chính, số người làm việc năm 2015.
30-12-2014 Đính chính số 299/HĐND-PC của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đính chính Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 10/12/2014.
10-12-2014 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2015.
07-01-2014 Quyết định số 29/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu biên chế hành chính, số người làm việc và hợp đồng cho các cơ quan, đơn vị năm 2014.
11-12-2013 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2014.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
21,629,182 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner