"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Công nghiệp  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 29 văn bản thuộc lĩnh vực Công nghiệp:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-09-2020 Nghị quyết số 60/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua điều chỉnh chỉ tiêu đất khu công nghiệp trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Quảng Trị.
23-07-2020 Nghị quyết số 39/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.
23-07-2020 Nghị quyết số 38/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
31-07-2017 Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh về việc quy định thu tiền sử dụng hạ tầng tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
21-12-2016 Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý nhà nước về hoạt động sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
29-03-2016 Quyết định số 603/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phát triển Cụm Công nghiệp huyện Cam Lộ.
01-10-2013 Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về nguyên tắc và tỷ lệ bố trí vốn đối ứng cho các chương trình, dự án đầu tư từ nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013 - 2015.
01-10-2013 Quyết định số 1776/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển ngành cơ khí tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, có tính đến năm 2025.
27-11-2012 Quyết định số 2311/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án củng cố, khôi phục và phát triển làng nghề, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Quảng Trị đến năm 2020.
02-11-2012 Quyết định số 2140/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phát triển Cụm Công nghiệp huyện Triệu Phong.
02-11-2012 Quyết định số 2139/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phát triển Cụm Công nghiệp thị xã Quảng Trị.
17-08-2012 Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.
24-11-2011 Quyết định số 2510/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh thời gian nổ mìn trong Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
19-09-2011 Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
11-07-2011 Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
11-07-2011 Quyết định số 1335/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cụm Công nghiệp Đông Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.
01-07-2011 Quyết định số 1267/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm Công nghiệp Hải Thượng, Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.
04-04-2011 Quyết định số 596/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Cụm Công nghiệp Hải Thượng.
15-02-2011 Quyết định số 237/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết Cụm Công nghiệp Hải Thượng, huyện Hải Lăng.
02-02-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế phối hợp quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Quảng Trị.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
21,629,190 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner