"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Doanh nghiệp  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 22 văn bản thuộc lĩnh vực Doanh nghiệp:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-03-2017 Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
29-03-2016 Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Quảng Trị.
29-03-2016 Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Quảng Trị.
03-11-2015 Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả hoạt động và khen thưởng đối với các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
30-03-2012 Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
20-07-2011 Quyết định số 1439/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về đổi mới, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ và xác lập quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
04-04-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2011 cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
26-01-2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Quy hoạch bổ sung cơ sở hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2010- 2015, định hướng đến năm 2020.
09-12-2010 Quyết định số 2386/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế đánh giá kết quả hoạt động và khen thưởng đối với các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh.
08-12-2010 Quyết định số 2360/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Trị.
03-12-2010 Quyết định số 2335/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Đổi tên Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ HTX và DNNQD tỉnh Quảng Trị trực thuộc Liên minh HTX &DNNQD tỉnh thành Trung tâm Dạy nghề, tư vấn, hỗ trợ hợp tác xã và doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị.
29-11-2010 Quyết định số 2283/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh xếp hạng công ty đối với các công ty nhà nước.
22-10-2010 Quyết định số 1989/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Xếp loại doanh nghiệp năm 2009.
24-02-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Quảng Trị.
19-11-2009 Quyết định số 2384/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý năm 2010.
13-11-2009 Thông tư số 36/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hư¬ớng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.
03-07-2009 Quyết định số 1273/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Giao kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước cho các Doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh năm 2009.
03-07-2009 Quyết định số 1272/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2008.
21-05-2009 Quyết định số 918/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động công ty TNHH một thành viên Cấp nước và Xây dựng Quảng Trị.
17-02-2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2009 cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
21,629,116 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner