"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Giáo dục và Đào tạo  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 196 văn bản thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-07-2020 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng 02 phòng học 01 tầng, điểm trường Xa Rúc, Trường Mầm non Hướng Hiệp, huyện Đakrông thuộc Đề án: Xóa phòng học tạm, phòng học mượn giai đoạn 2019 - 2021.
25-06-2020 Quyết định số 1674/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.
25-06-2020 Quyết định số 1673/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.
25-06-2020 Quyết định số 1672/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.
25-06-2020 Quyết định số 1671/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.
25-06-2020 Quyết định số 1670/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.
25-06-2020 Quyết định số 1669/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.
25-06-2020 Quyết định số 1668/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.
25-06-2020 Quyết định số 1667/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.
25-06-2020 Quyết định số 1666/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.
25-06-2020 Quyết định số 1665/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia.
25-06-2020 Quyết định số 1664/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia.
25-06-2020 Quyết định số 1663/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia.
25-06-2020 Quyết định số 1662/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia.
25-06-2020 Quyết định số 1661/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia.
15-01-2020 Quyết định số 145/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia.
15-01-2020 Quyết định số 144/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia.
15-01-2020 Quyết định số 143/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.
15-01-2020 Quyết định số 142/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.
15-01-2020 Quyết định số 142/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.
Chuyển tới trang:  /10     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
21,628,880 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner