"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Giáo dục và Đào tạo  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 172 văn bản thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02-12-2019 Quyết định số 3282/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.
02-12-2019 Quyết định số 3281/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.
02-12-2019 Quyết định số 3280/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.
02-12-2019 Quyết định số 3279/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.
02-12-2019 Quyết định số 3278/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.
26-08-2019 Quyết định số 2250/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.
26-08-2019 Quyết định số 2249/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.
26-08-2019 Quyết định số 2248/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.
26-08-2019 Quyết định số 2247/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.
26-08-2019 Quyết định số 2246/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.
26-08-2019 Quyết định số 2245/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.
26-08-2019 Quyết định số 2244/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.
26-08-2019 Quyết định số 2243/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.
26-08-2019 Quyết định số 2242/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.
26-08-2019 Quyết định số 2241/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.
26-08-2019 Quyết định số 2240/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.
05-08-2019 Quyết định số 2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.
05-08-2019 Quyết định số 2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.
05-08-2019 Quyết định số 2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.
05-08-2019 Quyết định số 2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.
Chuyển tới trang:  /9     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
19,164,817 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner