"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Quy hoạch - Kiến trúc (Năm 2011)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 5 văn bản thuộc lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc được ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-07-2011 Quyết định số 1334/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.
29-06-2011 Quyết định số 1224/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu Du lịch hồ Rào Quán, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.
12-05-2011 Quyết định số 239/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Trị ban hành Quy định về quản lý và sử dụng vỉa hè các tuyến đường trên địa bàn thị xã Quảng Trị.
21-04-2011 Quyết định số 735/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2010 và định hướng năm 2020.
29-01-2011 Quyết định số 218/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt quy hoạch chung xây dựng huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
21,545,745 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner