"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Kinh tế - Xã hội (Năm 2011)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 13 văn bản thuộc lĩnh vực Kinh tế - Xã hội được ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-12-2011 Nghị quyết số 07/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đông Hà 5 năm 2011 - 2015.
21-12-2011 Nghị quyết số 04/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012.
20-12-2011 Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012.
09-12-2011 Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012.
16-08-2011 Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2011.
12-08-2011 Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015.
12-08-2011 Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2011.
12-08-2011 Nghị quyết số 09/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2011.
01-06-2011 Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy trình lập, thực hiện và theo dõi đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
18-05-2011 Quyết định số 911/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2020.
18-03-2011 Quyết định số 456/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Kiện toàn Ban Hội nhập và Hợp tác kinh tế Quốc tế tỉnh Quảng Trị.
11-03-2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về Kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội năm 2011.
15-02-2011 Quyết định số 244/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Trung tâm Thương mại Lao Bảo trực thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
21,545,763 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner