"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Thành lập mới, sát nhập, giải thể (Năm 2011)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 11 văn bản thuộc lĩnh vực Thành lập mới, sát nhập, giải thể được ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-08-2011 Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ Phát triển đất tỉnh Quảng Trị.
01-07-2011 Quyết định số 1244/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung nhiệm vụ của Sở Nội vụ và thành lập Phòng Công tác thanh niên thuộc Sở Nội vụ.
04-04-2011 Quyết định số 605/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh từ đơn vị tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động sang đơn vị tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động.
04-04-2011 Quyết định số 597/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch Quảng Trị.
30-03-2011 Quyết định số 545/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thành lập Trường Trung cấp Kinh tế- Kỹ thuật Bùi Dục Tài.
11-03-2011 Quyết định số 389/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị.
02-03-2011 Quyết định số 348/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ.
02-03-2011 Quyết định số 347/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông.
15-02-2011 Quyết định số 242/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động.
15-02-2011 Quyết định số 241/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011- 2016.
07-01-2011 Quyết định số 47/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Vĩnh Linh.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
21,545,743 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner