"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Thuế - Phí và Lệ phí (Năm 2011)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 5 văn bản thuộc lĩnh vực Thuế - Phí và Lệ phí được ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-12-2011 Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung đối tượng thu và tỷ lệ phân chia khoản thu theo Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh.
21-06-2011 Quyết định số 1162/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ các loại xe ô tô, xe hai bánh gắn máy trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
18-04-2011 Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện ô tô, phương tiện xe thô sơ và sức người áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
07-03-2011 Quyết định số 362/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1745/QĐ-UBND ngày 14/9/2010 Quy định giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ các loại xe hai bánh gắn máy.
27-01-2011 Quyết định số 200/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định sửa đổi, bổ sung và ban hành mới một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
21,545,408 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner