"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Xây dựng (Năm 2011)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 3 văn bản thuộc lĩnh vực Xây dựng được ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-12-2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về kế hoạch phân bổ vốn xây dựng cơ bản năm 2012.
25-05-2011 Công văn số 1234/ĐC-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh đính chính Phụ lục kèm Quyết định số 950/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2011 của UBND tỉnh.
24-05-2011 Quyết định số 950/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh vốn xây dựng cơ bản kế hoạch năm 2011 (lần 2).
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
21,545,382 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner