"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Chương trình giám sát (Năm 2011)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 2 văn bản thuộc lĩnh vực Chương trình giám sát được ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-12-2011 Nghị quyết số 06/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về Chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2012.
20-12-2011 Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị năm 2012.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
21,545,641 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner