"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Quy chế, Quy định, Điều lệ (Năm 2011)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 17 văn bản thuộc lĩnh vực Quy chế, Quy định, Điều lệ được ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-12-2011 Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đakrông ban hành Quy chế khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Kho lưu trữ huyện Đakrông.
24-11-2011 Quyết định số 2509/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh và việc tổ chức phối hợp trong thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.
11-11-2011 Quyết định số 2376/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Trị, thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020.
18-10-2011 Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý các hoạt động phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
13-10-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đakrông ban hành Quy chế công tác văn thư và lưu trữ.
03-10-2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đakrông ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đakrông.
15-08-2011 Nghị quyết số 33/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị khóa V, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
12-08-2011 Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
12-08-2011 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về việc ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
18-07-2011 Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, soạn thảo, thẩm định dự thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.
04-07-2011 Quyết định số 1281/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2011 - 2015.
04-07-2011 Quyết định số 1280/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về xét duyệt, công nhận sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu cấp tỉnh khi xét danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” và đề nghị phong tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”.
24-06-2011 Quyết định số 1211/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tiêu chí Hợp tác xã điển hình tiên tiến tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2011 - 2015.
13-06-2011 Quyết định số 1126/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý theo đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị đến năm 2025.
14-04-2011 Quyết định số 2064/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh.
16-02-2011 Quyết định số 254/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về việc Tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản tại Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị.
16-02-2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định phân cấp và quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
21,545,024 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner